Politiek leiderschap is te allen tijde onbaatzuchtige dienstverlening.

"Politiek leider zijn is een eervolle dienstverlening aan het volk.
Het is vrijwilligerswerk en staat los van inkomensverwerving.
Dit, omdat het een service is aan je naasten welke ook jezelf ten goede komt."


Welkom om de website van allenzijnéén!.

Your Details:


Your Review:

Would you visit again?